ระบบเสียงผ่านเครือข่ายIP

เป็นรูปแบบใหม่ของการกระจายเสียงผ่าน Internet สำหรับกระจายข่าวสาร หรือประกาศเสียง ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ GSM/4G/LTE แบบไร้สาย โดยใช้ซิมเน็ต หรือต่อสายอินเทอร์เน็ตตามบ้าน ไม่จำเป็นต้องเดินสายไปยังจุดติดตั้งลำโพงตามหมู่บ้านอีกต่อไป เหมาะกับการเชื่อมโยงข่ายกระจายเสียงจาก เทศบาล หรือ อบต. ไปยังแต่ละหมู่บ้าน ให้คุณภาพของสัญญาณเสียงที่ชัดเจน สามารถควบคุมการสั่งปิด/เปิดชุดลูกข่ายที่ติดตั้งตามหมู่บ้านได้จากระยะไกลผ่านคอมพิวเตอร์ได้